ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιδιωτικό ιατρείο του ΩΡΛ - χειρουργού ωτορινολαρυγγολόγου Χαράλαμπου Πάτσιου στη Γλυφάδα παρέχεται όλο το εύρος των ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της ωτορινολαρυγγολογίας, όπως:

  1. Διαγνωστική ενδοσκόπηση λάρυγγος – ρινός – ρινοφάρυγγος
  2. Ακοομετρία – τυμπανομετρία – ακουστικά αντανακλαστικά πολλαπλών συχνοτήτων
  3. Ενδοσκοπική αξιολόγηση υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
  4. Αντιμετώπιση παθήσεων μέσου ωτός
Παιδο - ωτορινολαρυγγολογία
Στα παιδιά με χρήση εξεταστικών ενδοσκοπιών της πλήρους ενδοσκοπικής μονάδος του ιδιωτικού ιατρείου ελέγχεται η ύπαρξη υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) – αμυγδαλών και παθήσεων του ωτός (εκκριτική ωτίτις, οξεία υποτροπιάζουσα μέση ωτίτις).
Στις περιπτώσεις που η συντηρητική αγωγή δεν επαρκεί, η χειρουργική αντιμετώπιση (αδενοειδεκτομή με χρήση ραδιοσυχνοτήτων – αμυγδαλεκτομή – μυριγγοτομή με ή χωρίς tubes) λαμβάνει χώρα στην Ευρωκλινική Παίδων προσαρμοσμένη στις ξεχωριστές απαιτήσεις των μικρών ασθενών.